Generální úklid

Autor: Dlouhý Miroslav <miroslav.dlouhy@volny.cz>, Téma: akce, Vydáno dne: 14. 04. 2011

Velký úklid hasičské zbrojnice proběhl v březnu 2011.Všechny březnové víkendy a volná odpoledne věnovali naši členové generálnímu úklidu hasičské zbrojnice. Nejprve se zlikvidoval nepotřebný materiál. Pak přišlo na řadu přesouvání nábytku. Kuchyňku, klubovnu a sociálky jsme vymalovali válečkem. Položení nové dlažby na chodbu a kuchyňku zajistilo město. Garáže jsme vymalovali pomocí zapůjčené stříkací pistole. Nakonec jsme myli okna, rámy, vrata ..... Práce bylo odvedeno moc a moc, za což patří všem zúčastněným velké poděkování. Nekolik fotografií z akce najdete zde.