50 let sboru

Autor: Dlouhý Miroslav <miroslav.dlouhy@volny.cz>, Téma: historie, Vydáno dne: 20. 09. 2008

  Jak se postupně hasičstvo rozvíjelo, přestávala původní táborská župa zvládat tak širokou základnu, proto 30. října 1921 byla ustanovena samostatná mladovožická župa, která v roce 1935 získala jméno svého rodáka, historika Augusta Sedláčka a v řadě českých žup dostala číslo 47.   Do jejího čela byli z řad mladovožických členů zvoleni: Leontin Rosol (místostarosta), Ferdinand Petrů (pokladník), Václav Šimon (člen výboru), Karel Veselý (náhradník) a Jaroslav Dufek (přehlížitel účtů).

   V roce 1936, na valné hromadě, která se konala při příležitosti 60. výročí založení sboru, byly přijaty nové stanovy.

   Mezi největší akce, která se na konci existence 1. republiky uskutečnila, bylo slavnostní odhalení pomníku padlým v 1. světové válce na Husově náměstí.
 
 
 
 
Cvičení hasičů na Sjezdu hasičské župy Mladovožické

Hasičský sbor v roce 1925, kdy oslavil padesát let svého trvání

Výbor hasičské župy v roce 1930

Mladovožický sbor v plné polní s ruční stříkačkou před zvonicí na Žižkově náměstí (1930)